โดนอาจารย์ใหญ่จับเย็ดในห้องพัก


โดนอาจารย์ใหญ่จับเย็ดในห้องพัก
เด็กนักเรียนทำผิดระเบียบโดนอาจารย์ใหญ่เรียกไปพบให้โดนทำโทษแต่เธอขอเอาตัวเข้าแลกกับการลงโทษยอมโดนเย็ด